krótkie streszczenie projektu

Niepełnosprawność wzroku zmienia całe życie. Niewidomi inaczej zalewają herbatę, zastawiają stół, układają ubrania, sprzątają. Inaczej poruszają się po domu i na ulicy. Inaczej używają smartfona, komputera, czytają książki. Zawodowi opiekunowie niedowidzących seniorów

Czytaj więcej...

Opis potrzeb

Widzimy pilną potrzebę szkolenia przynajmniej części opiekunów, aby osoby starsze tracące wzrok, do których trafiają, otrzymywały wartościową pomoc. A nikt nie nauczy

Czytaj więcej...

Sposób realizacji

Chcemy, by produktem projektu, poza samym szkoleniem, był pakiet materiałów szkoleniowych: - scenariusz szkolenia - materiały pomocnicze oparte o poradnik KOKON - strona www projektu, z opisem przebiegu cyklu, materiałami do

Czytaj więcej...

zakładane rezultaty

Opisywany Projekt ma w rezultacie doprowadzić do zmniejszenia się ilości wykluczonych społecznie seniorów niewidomych/niedowidzących. Ma również zmniejszyć ilość występujących w tym środowisku depresji egzogennych.

Czytaj więcej...

6. Robienie zakupów z Wyjściem do sklepu.

W pracy z seniorem z deficytem wzroku zdarzy się że senior będzie chciał wyjść na zakupy. Najczęściej będą to sklepy w bezpośrednim otoczeniu miejsca zamieszkania seniora, w wielu wypadkach, Twój podopieczny będzie tą drogę do sklepu już znał na pamięć.

Czytaj więcej...